ผู้เขียน หัวข้อ: การทำงานของมัณฑนากรมืออาชีพ  (อ่าน 225 ครั้ง)

การทำงานของมัณฑนากรมืออาชีพ
« เมื่อ: 09 สิงหาคม 2018, 08:02:23 AM »
โดย administrator
มัณฑนากรเป็นผู้ที่ทำการคิดและวางแผนการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สถานที่ทำงานหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งมัณฑนากรจะต้องทำการดำเนินงานร่วมกับผู้ว่าจ้างในขั้นตอนต่างๆ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารโดยการนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะ การออกแบบ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งมัณฑนากรจะต้องดำเนินงานโดยการกำหนดรายละเอียดของส่วนประกอบ จัดวางแผนผังของแบบ รวมทั้งควบคุมดูแลการทำงานของช่างตกแต่งภายใน เช่น การ รับออกแบบร้านทำเล็บ มัณฑนากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของคลินิกแต่ละประเภท รวมถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบตกแต่งนั้นเหมาะสมเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด

ลักษณะงานของมัณฑนากร
1. ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายละเอียดสำหรับทำการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและให้เป็นที่สะดุดตามากที่สุด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงานแต่ละประเภทเป็นอย่างดี
2. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและคำนวณงบประมาณราคาที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินงานออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมด โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมของวัสดุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและตรงตามเป้าหมายการใช้งานภายในอาคารแต่ละประเภท
3. นำเสนองบประมาณและแบบแผนที่ได้จัดทำไว้ ให้ลูกค้าทำการพิจารณาและแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมได้ โดยมีระยะเวลาตามที่กำหนด และมีขั้นตอนในการแก้ไขรายการ หลังจากที่แบบได้รับการแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถส่งแบบต่อไปให้กับช่างเพื่อทำการดำเนินงานตามโครงสร้างที่ได้วางแผนไว้
4. ดำเนินการและประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับในช่วงเวลาที่ก่อสร้างนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือนักออกแบบจะต้องคอยดูการตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุต่างๆของโครงการว่ามีความเหมาะสมและตรงกับแผนที่ได้จัดทำไว้หรือไม่ และที่สำคัญต้องคอยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งตลอดโครงการ
5. ให้คำแนะนำและพูดคุยปรึกษากับช่างเกี่ยวกับแบบแผนของงานออกแบบ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้ออกมาตรงตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ เป็นเรื่องที่นักออกแบบและตกแต่งภายในมืออาชีพทิ้งไปไม่ได้ เพราะนอกจากเป็นนักออกแบบที่ดีแล้วยังต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยเช่นกัน
text ads text ads text ads text ads text ads


ประกาศอื่น ๆ ในหมวดเดียวกัน
คอนโดเมโทรพาร์ค สาทรดูหรูห...
ด้วยคอนโดมิเนียมเมโทรพาร์ค สาทรสไตล์ ชิคาโกแบบร่วม...

การทำงานของมัณฑนากรมืออาชี...
มัณฑนากรเป็นผู้ที่ทำการคิดและวางแผนการออกแบบตกแต่ง...

ที่มีความเชี่ยวชาญรับสร้าง...
มีใจบริการลูกค้าต้องได้รับสิ่งที่ดีและทางเลือกที่ด...

กระจกที่นิยมนำมาใช้ในการตก...
กระจก นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสวยงามอย่างหนึ่งใน...

 


SMF 2.0.4 | SMF © 2011, Simple Machines